מדיניות ביטולים:

לפי תקנות הגנת הצרכן, ניתן לבטל עסקה עד 14 יום ממועד ביצוע העסקה ובלבד שהביטול יעשה לא פחות מ 7 ימים קודם למועד תחילת השירות.
בפרק הזמן בו ניתן לבטל עסקה יחויב המבטל בדמי ביטול של 5% מערך העסקה אך לא יותר מ 100 ₪.